Maty ochronne jako alternatywa dla płyt ze sklejki lub stali w centrum miasta

Maty ochronne do gruntu jako alternatywa dla płyt ze sklejki lub stali w centrum Goeteborga

Remont chodników, gdzie kamienie zostały odnowione. Maty ochronne PR stosuje się aby umożliwić rozprowadzenie nacisku i zapewnić dostęp dla ciężkich pojazdów i pieszych w trakcie realizacji projektu.

 

Stenläggningsarbete vid omläggning av gångstråk i Göteborg. Entreprenadmaskiner körväg, gångväg.

Gångväg under markarbete för entreprenad projekt i Göteborg

Remont chodnika w Goeteborgu, w Szwecji. Maty ochronne do gruntu dla terenów budowy, umożliwiające ruch ciężkich pojazdów i pieszych.